Mens Club Results week ending 21st April 2019

Saturday 20th April 2019    18 hole Strokes

Winner    Graham Leech            (16)        68 Nett

Second    Richard McDonnell         (5)        69 Nett OCB

Cat 1        Mark Holohan             (9)        69Nett

Cat 2        Gerry Tuite            (12)        71 Nett

Cat 3        Paul Cummins            (28)        71 Nett

Sunday 21st April 2019    Medal 2

Kindly Sponsored by Mr Thomas Tuite (Tuites Butchers)

Winner     Noel Crilly              (9)        66 Nett

Second     Michael P Reilly            (11)        67 Nett

Gross    Graham Callaghan         (3)        74 Gross

Third        Ian Coleman            (10)        69 Nett

Cat 1        Eric Murphy            (7)        71 Nett OCB

Cat 2        Mathew O’Neill            (12)        71Nett OCB

Cat 3        Ronan Faulkner            (15)        71Nett OCB


 

By | 2019-04-22T15:54:48+01:00 April 22nd, 2019|Men's Club|