1st Deirdre Brennan -27 147 Nett
2nd Karen Winters -29 149 Nett OCB
Gross Fionnuala Jordan -13 182 Nett
3rd LP Linda McAuley -21 149 Nett
4th LVC Imelda Reynolds -26 151 Nett OCB
5th Eithne Mc Morrow -22 151 Nett
Cat 1 0- 18 Elaine Smith -15 155 Nett
Cat 2 19-25 Breda Moore -22 153 Nett
Cat 3 28-36 Cathriena McDonnell -29 154 Nett
DAY 1 1st Karen Stanley -18 74 Nett
DAY 1 2nd Marie Traynor -36 75 Nett
DAY 2 1st Rosemary Hayes -10 67 Nett
DAY 2 2nd AnneMarie Meehan -36 77 Nett
Committee Margaret Burns -22 165 Nett
Past Captains Bernie Matthews -20 160 Nett
Day 1 Front 9 Pauline Butterly -17 35 Nett
Day 1 Back 9 Irene Kirwan -20 34 Nett
Day 2 Front 9 Catriona Carrie -19 34 Nett
Day 2 Back 9 Valerie Bird -16 38 Nett
Longest Drive Karen Winters
Nearest the Pin Elaine Smith
By | 2023-08-09T12:22:30+01:00 August 9th, 2023|Ladies Club, Results|